Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti:
Ing. Erika Bodová
IČO: 51783827
DIČ: 1080522927
so sídlom: Amurská 1396/8 040 12 Košice
zapísanej OU-KE-OZP-2018/029630-2, číslo živnostenského registra:  820-85875

kontaktné údaje:

email: info@detskyantikvariat.sk
telefón: 0904 436 653
www.detskyantikvariat.sk,

a zákazníkov jeho internetového antikvariátu www.detskyantikvariat.sk.

www.detskyantikvariat.sk je internetový antikvariát.

Objednávanie tovaru a uzavretie zmluvy
Objednávanie tovaru je realizované pomocou internetového e-shopu na www.detskyantikvariat.sk. Pre kúpu tovaru nie je potrebné sa registrovať, stačí vyplniť údaje potrebné pre dodanie tovaru. Pri kúpe knihy kliknite myšou na symbol košíka a kniha bude pridaná do nákupného košíka. V nákupe môžete buď pokračovať, alebo objednávku potvrdiť. Objednávka sa ukončuje potvrdením tlačidla odoslať objednávku s informáciou, že objednávka vyžaduje platbu za tovar. Presný návod si môžete prečítať tu. Tovar je objednaný až po odoslaní objednávky, nie vložením do košíka. Odoslaním objednávky súhlasíte s obchodnými podmienkami a tovar si záväzne objednávate. Kópia objednávky je automaticky odoslaná na váš emailový účet. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Ak ste od nás žiadny e-mail nedostali, skontrolujte si najprv zložku s názvom Spam, až potom nám zavolajte. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasíte s objednávkou, informujte nás o tom, a to či už pomocou e-mailu, alebo telefonicky. Stav vašich objednávok si môžete prezrieť po prihlásení sa na váš účet.

Dodacie lehoty a poštovné
Odoslanie objednávky potvrdzujeme e-mailom. Objednávky, pri ktorých ste zvolili platbu v podobe platby dopredu na účet, zasielame až po prijatej platbe na náš účet. Platbu očakávame do 5 pracovných dní. Stav vašich objednávok si môžete prezrieť po prihlásení sa na váš účet. Tu sa dozviete i podacie číslo vašej zásielky.
Tovar odosielame len cez pracovné dni väčšinou v piatok.
Dodacia doba závisí od výberu dodania.

Pošta
Knižky posielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo službou Packeta.

Platba je možná momentálne prevodom na účet, platba kartou a pomocou služby PayPal.

Cena poštovného a balného:

- 3,90 € - ako balík na poštu (Pošta vás bude informovať, keď balík dorazí na poštu - sms správou)
- 4,90 € - ako balík na adresu prostredníctvom slovenskej pošty
- 3,30 € - balík cez Packetu, ktorý si budete môcť vyzdvihnúť v Z-pointe, ktorý ste si zvolili pri objednávke
- 0 €  - osobný odber v Košiciach po dohode

Baličky sa posielajú väčšinou koncom týždňa. Očakávajte mail s číslom podania zásielky.
Ak potrebujete balíček skôr, prosím dajte nám vedieť.

Pokiaľ ste si zvolili osobný odber - poprosím o kontakt, aby sme doriešili osobné odovzdanie


Pri objednávke nad 50 eur je poštovné zdarma cez Packetu.

Platobné podmienky:

- bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho vedené vo Fio banke.
- bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány Paypal,

Platba na účet:
Objednávky s platbou vopred na účet poprosím uhradiť najneskôr do 5 pracovných dní.

Číslo účtu: 2201460053/8330
Banka: Fio banka a.s., Bratislava
IBAN: SK35 8330 0000 0022 0146 0053
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: číslo vašej objednávky

Obchod funguje ako internetový antikvariát, bez kamenného obchodu.

Záväzok dodania tovaru sa považuje za splnený vtedy, keď sa tovar odovzdá zákazníkovi, resp. oprávnenej osobe uvedenej v objednávke, alebo prvému prepravcovi určenému na prepravu objednávky. Zákazník je povinný osobne prevziať tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, príp. zabezpečiť jeho prevzatie. Súčasťou každej zásielky je i priložená faktúra. Tento doklad slúži zároveň ako záručný list. Záväzok dodania tovaru sa považuje za splnený aj v prípade, ak zákazník neprevezme tovar v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste, resp. odmietne tovar prevziať. V prípade, ak si zákazník tovar neprevezme a tovar bude vrátený, predajca má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a žiadať od zákazníka náhradu nákladov spojených s vrátením tovaru (napr. úhrada poštovného za spätné zaslanie tovaru). Opätovné doručenie zásielky je možné len po vzájomnej dohode.
Predajca nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovateľom (Slovenská pošta alebo Zásielkovňa) a ani za nesprávne udanú adresu prijímateľa. Zákazník nadobúda vlastnícke právo na tovar jeho prevzatím na mieste dodania a úplným zaplatením kúpnej ceny. Prevzatím tovaru prechádza na zákazníka aj zodpovednosť za stav doručeného tovaru, predajca nezodpovedá za poškodenie tovaru po jeho prevzatí vlastníkom tovaru.
Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný skontrolovať stav zásielky. V prípade viditeľného poškodenia zásielky alebo tovaru je zákazník oprávnený zásielku neprevziať.

Stornovanie objednávky a vrátenie tovaru
V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nesúhlasíte s objednávkou, informujte nás o tom prostredníctvom e-mailu.
Ak ste v prípade storna už za tovar zaplatili dopredu na účet, vyplatená čiastka vám bude automaticky vrátená.
Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná lehota po dobu 12 mesiacov.
Predajca si vyhradzuje plné právo stornovať objednávku v prípade, že nebude schopný tovar dodať z dôvodu jeho nedostupnosti.
Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je potrebné oznámiť do 48 hodín od prevzatia zásielky, a to buď e-mailom na e-mailovú adresu info@detskyantikvariat.sk. Reklamácie po uplynutí uvedenej reklamačnej lehoty nemusia byť predajcom uznané. Prosíme vás, aby ste brali do úvahy skutočnosť, že nami ponúkaný tovar je použitý. Pokiaľ vám záleží na dobrom stave vami objednaného tovaru, informujte nás o tom ešte pred odoslaním vašej objednávky. S radosťou vám čo najpresnejšie popíšeme stav vami objednaného tovaru, či pošleme doplňujúcu fotografickú dokumentáciu.
Reklamovaný tovar je potrebné bezodkladne doručiť na kontaktnú adresu predajcu, a to spolu s krátkou žiadosťou o reklamáciu tovaru a číslom vašej objednávky, príp. s priloženou kópiou vyplatenej faktúry. Reklamovaný tovar neposielajte formou dobierky. Poštovné a ďalšie výdavky spojené s doručením tovaru nevraciame.
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, že v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie od momentu prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj kníh.
Odstúpenie od zmluvy je zákazník povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak zákazník oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslal najneskôr v posledný deň lehoty.
Odstúpením od zmluvy sa automaticky ruší aj kúpna zmluva. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj vo vzťahu k časti predmetu zmluvy, ak predmetom zmluvy, resp. záväznej objednávky, bolo dodanie niekoľkých titulov. V takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy zaslať nepoškodený tovar späť na adresu:
Erika Bodová
Amurská 8
040 12 Košice
Náklady spojené s vrátením tovaru hradí zákazník sám. Kúpnu cenu vráti predajca dohodnutým spôsobom najneskôr do 14 dní. Predajca ponúka rovnako tak možnosť výmeny vráteného tovaru za tovar iný v rovnakej cenovej relácii.

Stav kníh
Všetky knihy sú antikvárne, t.j. použité. Stav väčšiny kníh zodpovedá bežnému opotrebovaniu. Výrazné nedostatky sa snažíme dôkladne opísať (položka stav). Pokiaľ vám však záleží na čo najlepšom stave knihy, informujte nás o tom v poznámke pri objednávke.
Budeme sa snažiť zabezpečiť vám čo najlepší stav vami objednaného tovaru, vrátane podrobnejšieho opisu či fotografiami.
www.detskyantikvariat.sk ručí za:
- výšku sumy, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
- dodanie faktúry v balíku
- dodanie tovaru a dobré zabalenie tovaru tak, aby riziko poškodenia bolo čo najmenšie
.- bezodkladné vrátenie peňazí v prípade storna či reklamácie (viac v časti storno a reklamácie)

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Ing. Erika Bodová (www.detskyantikvariat.sk) a jej zákazníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.detskyantikvariat.sk. Právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky tovaru.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.09.2020